RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z siedzibą w Toruniu ul. Żeglarska 8,

2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z siedzibą w Toruniu ul. Żeglarska 8 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kinga.hoffmann@apoogeum.pl lub pod numerem telefonu 696 473 324 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym, realizację działań sprzedażowych, wysyłki newsletter, w zależności od zgody jaką Państwo udzieliliście na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy z którymi Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z siedzibą w Toruniu, ul. Żeglarska 8 ma podpisane umowy o współpracy.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody na przetwarzanie danych oraz w przypadku celu sprzedażowego maksymalnie przez 10 lat na ewentualne dochodzenie roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z siedzibą w Toruniu ul. Żeglarska 8, prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

O teatrze

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny powstał w 2014 roku i jest jedną z najmłodszych instytucji kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Jego siedziba mieści się w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8. Teatr kieruje swoją ofertę do widzów w każdym wieku. Dlatego prezentuje zarówno musicale, jak i spektakle komediowe, rodzinne, koncerty jazzowe, czy piosenkę aktorską. Jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy w teatrze szukają zarówno chwil refleksji, jak i rozrywki na wysokim poziomie.

Zobacz więcej
Logotypy dofinansowania
logo BIP

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu

Biuro Obsługi Widza
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel./fax 56 678 75 18
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
NIP: 956-23-05-867

Godziny otwarcia kasy biletowej:
Poniedziałek – Piątek: 10.00-16.00
W weekendy kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

Rezerwacja biletów:
tel. 56 678 75 18, 512 982 813

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych:
tel. 512 983 022

Zobacz więcej
Przewiń do góry