24-07-2018

Konferencja prasowa w Pałacu Dąmbskich

W środę 24 lipca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona postępowi prac związanych z przebudową Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Zaawansowane prace remontowe zabytkowego obiektu, w którym docelowo mieścić się będzie sala kameralna Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, były okazją do przedstawienia ich postępu szerszemu gronu odbiorców.

W konferencji prasowej uczestniczyli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Dyrektor Teatru Muzycznego Anna Wołek, którzy mówili o planach związanych z przyszłością teatru. Obecni na konferencji prasowej kierownik budowy i kierownik robót budowlanych, opowiadali zarówno o postępie prac remontowych jak i ciekawostkach związanych z realizacją całego projektu. Dla licznie zebranych mediów po konferencji prasowej zorganizowane zostało oprowadzanie po terenie budowy z szansą na wykonanie obszernych fotorelacji.

 

Projekt przebudowy Pałacu Dąmbskich zakłada wykonanie kompleksowych prac budowlanych, remontowych (wraz z nadzorem budowlanym) i konserwatorskich zabytkowej kamienicy, zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz mechanizmów scenicznych, a także wdrożenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa Teatru Muzycznego będzie miała charakter wielofunkcyjny. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne związane z budową stropu, widownią składaną do poziomu podłogi i podestami scenicznymi o regulowanej wysokości, pozwolą na stworzenie jednolicie płaskiej powierzchni z możliwością jej wykorzystania również dla celów innych niż teatralne.

W Pałacu Dąmbskich na obecnym etapie dobiegają końca kluczowe prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i odtworzeniowe. W najbliższym czasie w jego pomieszczeniach rozpocznie się montaż stolarki okiennej. Sukcesywnie począwszy od dolnych kondygnacji, niebawem rozpoczną się również prace wykończeniowe, w tym prace tynkarskie, renowacja i odtworzenie posadzek. W wyniku zrealizowanych do tej pory zadań, w budynku wyłania się docelowy układ pomieszczeń, dzięki czemu można zwizualizować sobie chociażby ostateczną kubaturę i kształt sali teatralnej. Wszelkie prace w Pałacu Dąmbskich prowadzone są pod stałym nadzorem konserwatora zabytków.

W oficynie, przeznaczonej na pomieszczenia biurowe teatru, zakończone zostały prace wyburzeniowe i odtworzeniowe. Obecnie prowadzony jest montaż stolarki okiennej. Gotowe są również instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Pomieszczenia czekają na montaż płytek, posadzek oraz prace tynkarskie.

„Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne” realizowana jest w ramach projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

O teatrze

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny powstał w 2014 roku i jest jedną z najmłodszych instytucji kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Jego siedziba mieści się w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8. Teatr kieruje swoją ofertę do widzów w każdym wieku. Dlatego prezentuje zarówno musicale, jak i spektakle komediowe, rodzinne, koncerty jazzowe, czy piosenkę aktorską. Jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy w teatrze szukają zarówno chwil refleksji, jak i rozrywki na wysokim poziomie.

Zobacz więcej
Logotypy dofinansowania
logo BIP

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu

Biuro Obsługi Widza
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel./fax 56 678 75 18
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
NIP: 956-23-05-867

Godziny otwarcia kasy biletowej:
Poniedziałek – Piątek: 10.00-16.00
W weekendy kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

Rezerwacja biletów:
tel. 56 678 75 18, 512 982 813

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych:
tel. 512 983 022

Zobacz więcej
Przewiń do góry