Kujawskie Centrum Muzyki w Wieńcu

Zespół pałacowo – parkowy – jedno z najokazalszych założeń na Kujawach. Stylem wystroju nawiązuje do renesansu włoskiego, jednak rozbudowana bryła wypłynęła z nurtu romantycznego architektury II poł. XIX wieku. Piętrowy, z dwupiętrowymi ryzalitami. Od północy do południa czterokondygnacyjne wieże zakończone wysokimi, spiczastymi dachami. Nad wejściem żeliwny balkon i półkoliście zamknięta porte-fenetre. W zwieńczeniu części środkowej odcinek attyki z rzeźbami dwojga puttów podtrzymujących skuty kartusz herbowy i wielki wieniec kwiatowy – jako aluzja do nazwy miejscowości. Ryzalit środkowy zakończony tarasem, powyżej oś środkowa ujęta boniowanymi pilastrami, zakończona odcinkiem attyki z metalową rzeźbą orła.

Park – założony na planie zbliżonym do trapezu. Szatę roślinną stanowi 1411 pozycji liściastych i iglastych drzew i krzewów. Dominuje klon, jesion wyniosły, lipa drobnoliściasta, wiąz szypułkowy, jawor, kasztanowce, modrzew i platan kolonisty. Powierzchnia – 8ha. Na osi elewacji ogrodowej pałacu wydłużony, prostokątny parter pośrodku którego kolista sadzawka z fontanną.


Stary Dwór – w stylu neogotyku angielskiego, piętrowy, wzniesiony na rzucie prostokąta, z częściowo wbudowaną w korpus ośmioboczną wieżą. Wieża trójkondygnacyjna z balkonem o żeliwnej, ozdobnej balustradzie na wysokości piętra. Najwyższa kondygnacja obwiedziona balkonem z żeliwną balustradą o motywach rozet z czteroliśćmi. Nad nim wmurowana w ścianę neogotycka płyta żeliwna z medalionem Władysława Łokietka, urodzonego w Brześciu (stolicy księstwa brzesko-kujawskiego) księcia brzeskiego i późniejszego Króla Polski. Pałacowi przeznaczono później funkcję oficyny. Kordegarda – portiernia, z brama wjazdową i ogrodzeniem z 1873 r.

W ramach projektu przewiduje się adaptację budynków wchodzących w Zespół Pałacowo - Parkowy na cele prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (w tym organizacji konferencji tematycznych związanych działalnością kulturalną Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego) przeznaczone dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego z siedzibą w Toruniu. W budynku Pałacu zlokalizowano będą sale widowiskowe, sale wielofunkcyjne i restauracyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczami sanitarnymi dla odwiedzających, pokoje gościnne, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz kuchnię wraz z zapleczem kuchennym. Z pokoi gościnnych korzystać będą uczestniczyć wydarzeń kulturalnych (artyści, prowadzący warsztaty). Planuje się dostosowanie obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciw pożarowej. W ramach projektu zakupiony będzie niezbędny sprzęt i wyposażenie. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, turyści oraz przedsiębiorstwa. Z uwagi na swój unikatowy charakter miejsce i program działań kulturalnych tam realizowanych jest z założenia skierowany do odbiorców zarówno mieszkających w regionie, jak i przyjezdnych w ramach turystyki wypoczynkowej, zdrowotnej oraz biznesowej.

Zaplanowano dostosowanie obszaru na cele:

 • Koncertów/warsztatów muzycznych
 • Sztuk teatralnych, małych form teatralnych
 • Wystawiennicze związane z regionem oraz rodziną Kronenbergów i Reszków.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wyodrębnione zostaną następujące pomieszczenia:

 • Sala widowiskowo-koncertowa oraz salki wielofunkcyjne,
 • Salki prób,
 • Salki warsztatów muzycznych,
 • Pokoje gościnne
 • garderoby dla artystów,
 • Winda osobowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Zespół sanitariatów,
 • Pomieszczenie biurowe,
 • Zaplecze kuchenne,
 • Pomieszczenie magazynowe.

Zakres prac obejmuje :

 • przebudowę, modernizację i remont budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy(Portierni)
 • rozbiórkę istniejącego budynku byłej maszynowni
 •  remont zabytkowego ceglanego ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglanego ogrodzenia
 • wykonanie dróg wewnętrznych , miejsc postojowych , alejek spacerowych z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury
 • usunięcia zbędnych drzew

O teatrze

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny powstał w 2014 roku i jest jedną z najmłodszych instytucji kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Jego siedziba mieści się w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8. Teatr kieruje swoją ofertę do widzów w każdym wieku. Dlatego prezentuje zarówno musicale, jak i spektakle komediowe, rodzinne, koncerty jazzowe, czy piosenkę aktorską. Jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy w teatrze szukają zarówno chwil refleksji, jak i rozrywki na wysokim poziomie.

Zobacz więcej
Logotypy dofinansowania
logo BIP

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu

Biuro Obsługi Widza
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel./fax 56 678 75 18
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
NIP: 956-23-05-867

Godziny otwarcia kasy biletowej:
Poniedziałek – Piątek: 10.00-16.00
W weekendy kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

Rezerwacja biletów:
tel. 56 678 75 18, 512 982 813

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych:
tel. 512 983 022

Zobacz więcej
Przewiń do góry