Monitoring wizyjnyUWAGA! OBIEKT JEST MONITOROWANY

Informujemy, że monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z siedzibą w Toruniu ul. Żeglarska 8 zwany także TEATREM.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) przedstawimy Państwu poniższe informacje.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny z siedzibą w Toruniu ul. Żeglarska 8.

Monitoring stosowany jest na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).

System monitoringu swoim zasięgiem obejmuje wejście główne, drogi dojścia, korytarze, pomieszczenia siedziby administratora oraz teren posesji.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w maksymalnie 60 dni i będą nadpisane nowymi zapisami.

Zapisy z monitoringu mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, pracownikom i współpracownikom TEATRU oraz dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.

Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Informujemy, że nie posiadamy możliwości  zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.

Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

O teatrze

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny powstał w 2014 roku i jest jedną z najmłodszych instytucji kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Jego siedziba mieści się w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8. Teatr kieruje swoją ofertę do widzów w każdym wieku. Dlatego prezentuje zarówno musicale, jak i spektakle komediowe, rodzinne, koncerty jazzowe, czy piosenkę aktorską. Jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy w teatrze szukają zarówno chwil refleksji, jak i rozrywki na wysokim poziomie.

Zobacz więcej
Logotypy dofinansowania
logo BIP

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu

Biuro Obsługi Widza
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel./fax 56 678 75 18
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
NIP: 956-23-05-867

Godziny otwarcia kasy biletowej:
Poniedziałek – Piątek: 10.00-16.00
W weekendy kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

Rezerwacja biletów:
tel. 56 678 75 18, 512 982 813

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych:
tel. 512 983 022

Zobacz więcej
Przewiń do góry